22471539

دوربين هاي آنالوگ HDاين راهکار به دلیل قيمت بسیارمناسب  نسبت ساير راهکارها مي تواند انتخاب مناسبي جهت بسياري از کسب و کارها باشد.
 
مزايا:
-         کمترين قيمت دوربين و تجهيزات
-         پايين ترين هزينه نصب و راه اندازي
-         امکان انتقال تصوير بر روي کابل RG59 (تا 500 متر)
 
معايب:
-        کمترين قابليت درمقايسه با دوربین های تحت شبکه 
-        کيفيت پایین تصاويردرمقايسه با دوربین های تحت شبکه 
-        نياز به زيرساخت مجزا و عدم استفاده از زيرساخت شبکه

تجهیزات مرتبط