درباره ما


آکو به معنی قله کوه میباشد.

آکو ارتباط پیشرو به واسطه همکاری و ارایه خدمات به شرکت ها و هولدینگ های بزرگ بین المللی و داخلی و همچنین دارا بودن واحد مستقل تحقیق و توسعه همواره سعی بر پویایی و ارایه خدماتی متمایز به مشتریان خود دارد.

ارایه راهکارهای شخصی سازی شده فناوری اطلاعات مبنی بر خواست مشتری و ایجاد ارتباط و یکپارچه سازی با سایر سرویس ها از نقاط متمایز کننده این شرکت از سایر رقبا میباشد.

 همراهی و پشتیبانی از خدمات ارایه شده نیز از مهمترین اصول در منشور اخلاقی و حرفه ای آکوتک میباشند.