شبکه


 آکوتک به واسطه راه کارهاي متعدد و نوآورانه خود، يکپارچه سازي و تغييرات را به کسب و کار شما عرضه خواهد کرد.

استفاده از تکنولوژی ها و راهکار های نوین  امنیتی بالاتر، مدیریتی قوی تر، در کنار بازگشت سرمایه و کاهش هزینه ها را ممکن میسازد.


مشاوره گرفتن از افراد صاحب نظر در هر زمینه ای موجب جلوگیری از هزینه های اضافه و بازدهی حداکثری از تجهیزات و نیروی انسانی می شود.

پیاده سازی سرویس ها توسط افراد خبره و با تجربه منجر به کارکرد بی نقص و درست سرویس ها و تجهیزات میگردد.

پشتیبانی حرفه ای و برنامه ریزی شده از تجهیزات و سرویس های فناوری اطلاعت تضمین استمرار بازدهی سیستم میگردد.

  • طراحی، تجهیز و پیاده سازی زیرساخت فیزیکی شبکه داده
  • راه اندازی شبکه های داخلی سازمان ها
  • مجازی سازی
  • شبکه های بیسیم و ارتباط های رادیویی
  • راهکارهای مناسب دورکاری کارکنان
  • ایمن سازی شبکه
  • ارتباط از را دور